آخرین اخبار رشد تولید صنایع

  • رشد تولید صنایع در دومین ماه سال ۱۴۰۱ همچنان منفی بود. این پنجمین ماه متوالی است که رشد تولید صنایع شرکت های بورسی منفی به ثبت رسیده است.