آخرین اخبار رفاه اقتصادی

  • گفته می شود تغییر جمعیت و بعد خانوار لحاظ و ارقام با تورم تعدیل شده اند تا درآمد سال های قابل مقایسه باشند ورشد نفتی در نیمه اول دهه ۵۰ کاملا روی درآمد خانوار تخلیه نشده و پس از سال ۵۵ درآمد با افت جدی هم مواجه شده است.

  • اقتصادتیوز: در اولین سال‌های ریاست جمهوری دولت روحانی بود که بسیاری از اقتصاددانان کاهش درآمد سرانه در دولت دوم احمدی‌نژاد را محاسبه می‌کردند و به منظور جبران این رفاه از دست رفته، سناریوهای مختلف طراحی می‌کردند. برخی محاسبه می‌کردند که چند سال طول می‌کشد تا دولت روحانی بتواند رفاه اجتماعی را به قبل از ابتدای دوره دوم دولت احمدی نژاد برساند. محاسبات یکی نشان می‌داد تا پایان سال ۱۳۹۷ درآمد سرانه…

  • مسائل و مشکلات اقتصاد ایران از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از مسائل و چالش‌های انباشته و برجای مانده از گذشته در اقتصاد ایران، ریشه در نگرشی دارد که نقش دولت‌ها را توزیع‌کننده رانت در اقتصاد می‌داند. محصول غلبه این نگرش بر سیاست‌گذاری، انواع سیاست‌هایی است که به جای تشویق بنگاه‌ها و شهروندان به نوآوری و تلاش بیشتر، مبتنی بر توزیع منابع اقتصاد است.

  • در هر کشوری کیفیت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، توفیق یا عدم توفیق آنها در کسب‌وکار و روند رشد آنها، متاثر از عوامل سازمانی و عوامل محیطی است. طبعا در این میان، شاخص‌های اقتصاد کلان یک کشور از مهمترین و موثرترین عوامل در مولفه‌های محیطی کسب‌وکار است. شاخص آزادی اقتصادی نیز به‌عنوان یک شاخص مهم، از عوامل مهم و تاثیرگذار در تصمیم‌گیری نسبت به تشکیل یک کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی روند پیشرفت…

  • برخلاف شعارهای مهیج سیاسیون طالب قدرت، این رشد اقتصادی و اشتغال است که بیشتر به کار فقــرا می‌آید و می‌توانــد رفـاه پایداری برای آنهــا فراهم بیاورد.