آخرین اخبار رقیب اصلی اردوغان در انتخابات

  • محاکمه اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از چهره های اپوزیسیون، و یکی از رقبای مهم اردوغان در انتخابات پیش روی ترکیه ۴ روز پس از آن که اردوغان اعلام کرد برای «آخرین بار» نامزد ریاست جمهوری می شود، آغاز شد.