رنگ های مختلف

  • اقتصادنیوز: «هُرمُز» یکی از جزایر استان هرمزگان در جنوب ایران با مساحت ۴۲ کیلومترمربع است که در ۸ کیلومتری بندرعباس واقع شده است. جزیره هرمز به فاصله ۳۰ دقیقه با قایق، به‌دور از هیاهوی مرکز استان هرمزگان قرار دارد. این جزیره در دهانه تنگه هرمز واقع شده و از آن به عنوان یک گنبد نمکی با رنگ‌های مختلف یاد می‌شود.

  • اقتصادنیوز: رنگ هایی که دوست دارید و آن ها را انتخاب می کنید بهترین دلایل هستند تا بتوانند چگونگی شخصیت شما را بیان کنند و از روی این ها بفهمیم شما چگونه شخصیتی دارید

  • اقتصادنیوز: کفش کتانی از محبوب ترین و قیمی ترین نوع کفش است که همیشه به دلیل سلامت آن و تاثیر مثبت آن بر کمر و پاها مورد استفاده قرار می گیرد. کتانی را می توان در هر فصلی پوشید اما باید در نظر داشت کتانی هر فصل با فصل دیگر متفاوت است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر