آخرین اخبار ریزش قیمت موبایل

  • قیمت موبایل در بازار ایران تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز، ادامه مذاکرات برجام و انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰ است و در طی روزهای اخیر با ریزش شدیدی مواجه شده است.

  • قیمت‌ها در بازار موبایل امروز تحت تاثیر ریزش قیمت ها در بازار ارز کاهش چشمگیری را تجربه کرده است به گونه ای که قیمت موبایل آ۵۱ از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در روز گذشته امروز به قیمت ۸ میلیون و ۷۴۹ هزار تومان رسیده است.