آخرین اخبار رییس پلیس تهران

  • سردار حسین رحیمی درباره پرونده ربایش یک کودک توسط کودک‌ربایان گفت: حدود ۱۰ روز پیش هنگامی که فرزند یکی از خانواده‌ها به نام مجتبی که ۱۰ سال داشت اول صبح در حال رفتن به مدرسه توسط آدم ربایان ربوده‌ شد. این خانواده در شهریار و منطقه دولت‌آباد زندگی می‌کردند.

  • سردار رحیمی رسما رئیس پلیس تهران شد با برگزاری مراسم تودیع و معارفه سردار رحیمی رئیس ملیس تهران شد.