زبان و ادبیات فارسی

  • اقتصادنیوز :دکتر مظاهر صفا، شاعر و استاد ادبیات، عصر امروز (چهارشنبه ۸ آبان ۹۸) درگذشت.

  • اقتصاد نیوز: برخی معتقدند درمانگری می‌تواند بزرگ‌ترین دستاورد علمی ادبیات در عصر جدید باشد؛ در همین زمینه، شعردرمانی به مثابه درمانی نوپا برای بیماران افسرده در آمریکا آغاز شد و به نتایج مفیدی دست پیدا کرد.

  • اقتصادنیوز: روزنامه همشهری در گزارشی به دردسرهای پیش آمده برای کسانی پرداخت که نام‌شان پرستو است و پس از قتل همسر محمد نجفی و طرح پدیده "پرستو" در رسانه ها مورد آزار زبانی یا شوخی های دوستانه قرار گرفته اند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر