آخرین اخبار ساندروی ایرانی

  • آن طور که این مدیر ارشد خودروسازی سایپا می گوید ساندروی ایرانی به لحاظ کیفیت بهتر از نمونه فرانسوی موجود در بازار خودرو خواهد بود.

  • مدیرعامل سایپا با بیان اینکه قیمت‌ ساندروی ایرانی هنوز مشخص نیست، اما مطمئن هستم وقتی خودرو عرضه شود، قیمت آن ۵۰ درصد قیمت ساندرویی است که الآن در بازار فروخته می‌شود،گفت: این خودرو حداکثر تا دی ماه عرضه خواهد شد.