آخرین اخبار سرکوب اسرای فلسطینی

  • اقتصادنیوز: نیروهای سازمان زندان‌های صهیونیستی به اسرای فلسطینی در زندان‌های عوفر، مجدو و النقب حمله ور شده و آنان را سرکوب کردند که این تحرک، رئیس دفتر سیاسی حماس را برانگیخت.