سلامت جنسی

  • «راننده ای پشت فرمان ماشین ساندویچش را گاز می زند»، «دانش آموزی در راه بازگشت مدرسه، پول نوشابه را به مغازه دار می دهد»، «فردی با ماسک کنار خیابان منتظر تاکسی است» زندگی مدرن امروز ترکیبی از این دست تصاویر است؛ ترکیبی از سرعت زندگی و تنفس دود و خوردن سم. تصویر خوردن بی درنگ هزاران تن دود و فست¬فود و نوشیدنی¬های مضر.

۱

بیشتر

بیشتر