آخرین اخبار سیلاب شدن رودخانه

  • مدیرکل مدیریت بحران تهران نسبت به امکان سیلابی شدن مسیل ها گفت: مردم پایتخت پایان این هفته از رودخانه ها فاصله بگیرند.