آخرین اخبار شاهین کارخانه

  • هرگز تمدن اروپایی تحت سلطه یک دولت واحد قرار نگرفته ‌‌است. حتی در اوایل دوره مدرن، زمانی که برخی از حاکمان موفق به تشکیل دولت‌های مطلقه شدند، بسیاری از مناطق اروپا در نوسان و به‌شدت غیرمتمرکز باقی ماندند. طبقات بازرگان، بانکدار و متوسط شهری بدون نقش‌آفرینی دولت‌های بزرگ در اروپا رشد کردند. از نظر این یادداشت، این علت اصلی ظهور و بروز سرمایه‌داری در اروپا محسوب می‌شود.

  • مناظره‌ای که باعث شده ‌است تا یک‌بار دیگر مباحث لیبرالیسم اقتصادی، بازار آزاد و به‌ویژه مکتب اتریشی اقتصاد و فردریش فون‌هایک در محافل فکری مطرح شود.

  • غول نارنجی جاده مخصوص از هدف گذاری خود برای تولید شاهین حدود ۶۰ درصد عقب است. به نظر میرسد شاهین زیر قول خود زده است.

  • اقتصادنیوز: میرسلیم را به عنوان یکی از مخالفان جدی واردات خودرو می‌شناسند که همواره از حواشی آن در امان نبوده است. او این روزها از یک سو با کفش برند خارجی که پوشیده بود و از سوی دیگر با افشای همکاری فرزندش با مجاهدین در صدر اخبار نشسته است.

  • چندی است که در شهر مأموران گشت ارشاد بیشتر به چشم می‌آیند و کاربران شبکه‌های اجتماعی از افزایش تعداد ماشین‌های ون گشت ارشاد خبر می‌دهند.