آخرین اخبار شهرفروشی

  • ​ سرانجام پس از چهار دهه قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب شده در ماده ۱۷ این قانون کور سوی امیدی برای ترک تراکم فروشی بی حساب و کتاب در شهرداریها است.

  • اقتصادنیوز: بر اساس گزارش درآمد، هزینه خرداد ماه ۱۴۰۱ شهرداری تهران می توان گفت که موتور فروش تراکم از طریق عرضه مازاد تراکم بر تراکم پایه روشن شده است.

  • اقتصادنیوز: شورای نگهبان پس از سال ها رفت و برگشت لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعلام کرد با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت

  • اقتصادنیوز :‌ معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران – تاکید دارد که با توجه به ثبت ملی بودن این محوطه، باید تابع ضوابط، قوانین و مقررات بازدارنده‌ی حمایت از آثار باشد و در بحث کلیات موضوع در حال بررسی هستیم و گزارش را به آن‌ها می‌دهیم و به همین دلیل نیز کمیته‌ای از سوی این اداره کل در حال بررسی است و نتایج این اقدام به زودی اعلام می‌شود.

  • پلان ۹۷ شهرداری تهران برای نحوه بارگذاری‌های ساختمانی و رشد کالبدی شهر تشریح شد. مدیریت شهری برای انحراف‌گیری از ساخت‌وسازها و هدایت پروانه‌ها به ریل اصلی، یک جدول زمانی برای بازنگری در ضوابط موجود تعریف کرده که قبل از اجرا، قرار است همه ساختمان‌سازی‌های ۵ سال و نیم اخیر به لحاظ میزان انطباق و درصد مغایرت با طرح‌های جامع و تفصیلی تهران، ظرف ۶ ماه کنترل شود. احیای قلب تاریخی تهران و شیفت درآمدهای…