آخرین اخبار شهرک‌سازی

  • در دولت‌های چپ‌گرای اسرائیل که تا سال ۱۹۷۷ در قدرت بودند، شهرک‌های یهودی‌نشین عمدتاً حکم وجه‌المصالحه برای مذاکرات بعدی با دولت‌های همسایه را داشتند، اما این تاکتیک چپ‌گرایان در دولت‌های راست‌گرا به یک استراتژی غیرقابل تغییر مبدل شد.