آخرین اخبار شورای عالی کار کشور

  • سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی کشور با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه امروز دولت، با موافقت وزیران به عضویت شورای عالی کار درآمد.