آخرین اخبار ظرفیت سدهای کشور

  • سال آبی جاری (ابتدای مهرماه ۱۴۰۰ تا آخر شهریورماه ۱۴۰۱) کم‌کم به روزهای آخر خود نزدیک می‌شود و این در حالی است که در روزهای اخیر سامانه بارشی مونسان بخش‌های وسیعی از کشورمان را تحت‌تأثیر خود قرار داد.