آخرین اخبار عبدالله الخلیفه

  • اقتصادنیوز: یک مقام ارشد وزارت امورخارجه بحرین در ادعاهای خصمانه و بی‌اساس خود گفت که ایران همسایه‌ای مسئول نبوده و ثبات خاورمیانه را به خطر انداخته است.