آخرین اخبار عربستان ایران

  • اقتصادنیوز: همزمان با رسانه ای شدن مینی معامله میان تهران و واشنگتن، تحلیل ها در این باب بسیار است. به باور گروهی این توافق می تواند مقدمه بر توافق دیگری در سطح موسع باشد و به ادعای گروهی دیگر به واسطه موانع قانونی و سیاسی پیش رو ، بستر برای گسترش دامنه توافق کوچک وجود ندارد.

  • هرچند ریاض در سراسر خاورمیانه در حال عقب نشینی است و برای رهایی از جنگ در یمن، دست به دامان تهران شد تا بدین طریق بتواند به این نبرد خونین و پر هزینه پایان دهد با این همه شاهد طنزی ظریف در معادلات خاورمیانه هستیم، بدین معنا که عقب نشینی عربستان مانع از برتری نقش این بازیگر در خاورمیانه نشده است.