آخرین اخبار عرضه ارز صادراتی

  • اقتصادنیوز: رئیس‌جمهور کشورمان در سخنرانی امروز با تاکید بر ضرورت اجرای دستورالعمل بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: اگر شرکتی ارز صادراتی خود را عرضه نکند، مدیرعامل و هیات مدیره آن شرکت باید عزل شوند.