آخرین اخبار عضویت احسان خاندوزی در شورای عالی کار

  • سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی کشور با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه امروز دولت، با موافقت وزیران به عضویت شورای عالی کار درآمد.