آخرین اخبار غذاهای اسیدی

  • غذاهای خاصی هستند که برای خلاصیِ زودتر از شرّ گلودرد باید مدتی از آن‌ها پرهیز کنید وگرنه وضعیت گلودردتان بدتر می‌شود.

  • اقتصادنیوز: فقط غذاها و نوشیدنی‌های تیره رنگ نیستند که می‌توانند دندان‌ها را زرد کنند، بلکه به گفته‌ کارشناسان هر غذایی که می‌تواند یک تی‌شرت سفیدرنگ را لک کند، می‌تواند دندان‌های شما را هم لک کند.