آخرین اخبار غشهداب

  • معاملات بورس در روز گذشته ۳ علامت هشداردهنده مهم داشت. در کنار این سه علامت متقارن شدن دامنه نوسان قرار دارد که برخی آن را مثبت و برخی آن را خنثی توصیف می کنند.

  • اظهار نظر حسابرس در رابطه با افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی غشهداب دیروز بر روی سامانه کدال قرار گرفت و طبق اظهار نظر حسابرس، افزایش سرمایه ۴۲۶ درصدی غشهداب از محل مازاد تجدید ارزیابی بلامانع است.

  • شرکت شهداب ناب خراسان با نماد غشهداب روز یکشنبه گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی خود را بر روی سامانه کدال قرار داد.