آخرین اخبار غنائم

  • با خروج آمریکا از افغانستان گمانه زنی ها در خصوص اینکه چه میزان تجهیزات آمریکایی به دست طاللبان افتاده است. خبرگزاری «رویترز» در گزارشی نوشته است، احتمالاً گروه طالبان به بیش از دوهزار خودروی زرهی و حدود چهل وسیله پروازی دست یافته است.