فرار مغزها

  • اقتصاد نیوز: یکی از نشانه‌های ناهنجاری‌های اجتماعی و دغدغه کشورها، مهاجرت نخبگان یا نیروی انسانی ارزشمندی است که کشور برای تربیت آنها، متحمل هزینه‌های زیادی شده.

  • موج تازه‌ای از مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور آغاز شده است. مستند این ادعا، علاوه بر آمارهای سازمان ملل و نهادهای رسمی کشور، خبرها و تصاویر رسانه‌های معتبر جهان است که از تعداد فراوان ایرانیان در صف ویزای کشورهای انگلیسی‌زبان و همین‌طور کمپ‌های غیرقانونی و معابر قاچاق انسان در سراسر جهان گزارش می‌دهند.

  • بهروز بوچانی پناهجوی ایرانی که قصد داشت از طریق دریا و از مرزهای اندونزی به استرالیا برود، شش سال در دریا گرفتار شد و نتوانست پا به خاک استرالیا بگذارد.

  • ​اقتصاد نیوز:تعداد زیاد محققان رژیم صهیونیستی در آمریکا، این رژیم را با خطر فرار مغزها مواجه کرده است.

  • آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید ضمن دعوت از نخبگان علمی ایرانی خارج از کشور جهت بازگشت به کشور گفت: نخبگان علمی به ایران برگردند و برای استقلال مملکت بکوشند.

  • عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی می گوید: سیاست عمومی در ایران باید پشتیبان زندگی دایاسپوران جهت پیشرفت آنها و سایر بومیان کشور باشد.

  • داستان مریم میرزاخانی تراژیک است. بسیار غم بار. اما ربطی به فرار مغزها ندارد. در این یک فقره هیچ کس سزاوار سرزنش نیست جز مرگ...

  • با خروج از رکود می توان به هموطنان بهانه ای جهت خروج از کشور نداد و از مهاجرت نخبگان نیز جلوگیری کرد و عرصه ای برای استفاده از نبوغ، ایده‌ها و خلاقیت خود در داخل کشور ایجاد کنیم.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر