آخرین اخبار فساد در شهرداری

  • پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها و نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران اینگونه توضیح داد: ۲۰ هزار میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران بازگردانده شده است. ۱۱۰ مورد از املاک شهرداری که دست برخی افراد بوده برگردانده شده است. یکی دیگر از موضوعات بحث باملند بوده است که کار بزرگی است. قیمت آن حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده، اما قیمتی که برای آن گذاشته بودند ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

  • اقتصادنیوز: در پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده شهرداری لواسان یک متهم با رد اتهامات وارده به خود اظهار کرد: بنده ۵۰۰ میلیون تومان طی چند چک به عنوان هبه پول دادم.