آخرین اخبار قطعه‌سازی

  • رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران اعلام کرد که برابر با توافق گروه خودروسازی سایپا و وزارت بهداشت و درمان،۲۰۰ هزار دوز واکسن که احتمالاً از نوع «برکت» خواهد بود به قیمت هر دز ۲۰۰ هزار تومان به خودروسازان برای واکسناسیون کارکنان و کارگران مجموعه‌ شرکت‌های خودروسازی تحویل داده شود.

  • صنعت قطعه سازی از مهمترین صنایع زیردستی خودروسازی در کشور بوده و حیات کمی و کیفی تولید خودرو به آن وابسته است.