آخرین اخبار قمه کشی در ساری

  • تصاویری از درگیری و قمه کشی شبانه اراذل و اوباش در ساری دو روز قبل به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بوده که نشان می‌داد تعدادی از اراذل و اوباش با یکدیگر در حال درگیری هستند.