آخرین اخبار قوی ترین پاسپورت جهان

  • اقتصادنیوز: سه کشور آسیایی ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی به ترتیب قوی ترین پاسپورت های جهان را در اختیار دارند و سپس پاسپورت های آلمان و اسپانیا قرار دارد.