آخرین اخبار قیمت لوازم شوینده

  • اقتصادنیوز: رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران گفت که هنوز هیچ کدام از تولیدکنندگان شوینده افزایش قیمت ندادند.