آخرین اخبار لاندی

  • جهش‌ها سرنخ‌هایی از علت ایجاد سرطان در خود دارند. در حال حاضر مجموعه‌ای از جهش‌های شناخته شده وجود دارد، اگرچه علت بروز برخی از آن‌ها مشخص نیست. در این تحقیقات محققان دریافتند که بخش زیادی از جهش‌ ژنوم افراد غیرسیگاری که به سرطان مبتلا شده بودند با فرآیندهای طبیعی بدن ارتباط دارد.