آخرین اخبار ماناوگات

  • از روز چهارشنبه چندین منطقه جنگلی در جنوب ترکیه به طور پشت سر هم درگیر آتش‌سوزی‌های وحشتناکی شدند و چندین نفر فوت کردند.