آخرین اخبار ماهواره ذوالجناح

  • سخنگوی وزارت دفاع با بیان اینکه پرتاب ماهواره بر ذوالجناح با هدف زیرمداری انجام گرفته است گفت: به حول قوه الهی مرحله سوم توسعه ی این ماهواره برِ ترکیبی با بهره گیری از اطلاعات حاصل از این پرتاب آغاز شده است.