آخرین اخبار متادون

  • زنی افغان که به اتهام قتل نوزادش دستگیر شده است در نخستین جلسه بازپرسی ادعا کرد بیگناه است و این جاری‌اش بوده که به نوزاد او متادون خورانده و باعث مرگش شده است.

  • مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: در رویه جدید مقرر شده است که تحویل متادون به مراکز ترک اعتیاد به جای معاونت های غذا و دارو از طریق داروخانه ها انجام شود.

  • اقتصادنیوز؛ نماینده مجلس در مورد ورود مواد مخدر به زندان‌ها به عنوان یکی از اثرات عدم نظارت دقیق بر این بخش گفت: قوانین ما از ابعاد انسان دوستانه و حقوق بشری به گونه‌ای است امکان استفاده مکرر از مرخصی برای زندانیان فراهم شده است و همین موضوع یکی از راه‌های اصلی ورود مواد مخدر به زندان‌ها است.

  • فروش متادون در بازار سیاه موجب بدبینی مقامات دولتی به مراکز درمانی شده است، آن‌چنان که آنها با راه‌اندازی سامانه «آی‌داتیس» قصد دارند که حجم متادون در گردش را کاهش دهند. البته برای تخطی از ثبت‌نام برخی مراکز درمانی در این سامانه نیز احتمال قطع متادون وجود دارد و برخی صاحبنظران هم بر این باورند که قطع داروی ترک اعتیاد موجب بازگشت معتادان به چرخه اعتیاد می‌شود.