آخرین اخبار متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری

  • نخستین تغییر اعمال شده در لایحه متناسب سازی حقوق دولت به زمان اجرای آن باز می گردد؛ دولت زمان اجرا را از اول شهریور ماه امسال تعیین کرده بود اما در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه این زمان به ابتدای مهرماه تغییر کرده است.

  • محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در جمع بازنشستگان معترض گفت: متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری، صد در صد انجام شده است .