آخرین اخبار مجهز کردن اوکراین به پرتابه‌های اورانیوم

  • اقتصادنیوز: معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل درباره استفاده از پرتابه‌های اورانیوم ضعیف‌شده در اوکراین ابراز نگرانی کرد و گفت: گفت: نگرانی ما نسبت به استفاده از اورانیوم ضعیف شده در هر مکانی از جهان مساله‌ای ثابت و مستمر تا به امروز بوده است.