آخرین اخبار مجوزدهی

  • اقتصادنیوز: با وجود تاکید کارشناسان بر لزوم حذف سیستم مجوزدهی برای شروع کسب و کار، برخی دستگاه‌ها و نهادهای متولی نسبت به این مساله مقاومت نشان می دهند. این نهادها بهانه‌های مختلفی برای مخالفت دارند.

  • معاون طرح و برنامه وزارت صمت با تاکید بر اهمیت بهبود فضای کسب و کار در رشد اقتصادی کشور، کوتاه کردن فرآیند صدور مجوز را موجب توسعه سرمایه گذاری در بخش تولید عنوان کرد و از پیگیری وزارت صمت برای اجرای مصوبات و قوانین موجود در راستای حصول این مهم خبر داد.