آخرین اخبار مخالفان واکسن

  • به‌ گفته هاشمی، بحث مدیریت هوشمند کرونا هم در مقابله با تبلیغات ضدواکسن مؤثر بوده؛ چرا که این افراد باید برای برخورداری از مزایای اجتماعی واکسینه شوند تا برای افرادی که به مصوبات ستاد ملی کرونا احترام گذاشته و واکسینه شده‌اند، خطری نداشته باشند: اقدامات ضدواکسن‌ها شفاف نیست اما قطعا هزینه‌های زیادی برای این اهداف‌شان می‌کنند تا رسانه‌های مکتوب و مجازی را مجاب به همسوشدن با خودشان کنند.

  • نماینده تهران در مجلس از برخورد با مخالفان واکسیناسیون اجباری انتقاد کرد و گفت: با جوانان ولایتمدار حزب اللهی که با واکسیناسیون اجباری مخالفت می‌کنند، برخورد چکشی و قضایی نکنید.