آخرین اخبار مردن

  • اقتصادنیوز: هنگامی که انسان می میرد روح او کاملا از بدنش جدا می شود که در این لحظه اتفاقاتی برای او رخ می دهد و با دیدن بعضی چیزها به پایان عمر خود پی می برد.

  • اقتصاد نیوز:مدیریت جدید شهری تهران معقتد است که برای ارائه خدمات در شهر چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها ندارد و قیمت برخی خدمات همانند بهشت زهرا هم سال آینده افزایش می‌یابد.

  • بیش از نیم قرن است که کسی در جزیره قطبی لانگیربین واقع در یکی از مجمع الجزایر سوالبارد نروژ حق مردن را ندارد.