آخرین اخبار مرکز تجاری سام‌سنتر خیابان فرشته

  • به صرف پول‌داربودن نمی‌توان عضویت این باشگاه را به دست آورد، بلکه لازمه آن مدیر ارشد و تاجر‌بودن است. بدیهی است که با این شرط و شروط، این مرکز بیش از یک فعالیت ورزشی، محلی برای بستن قرارداد‌های آن‌چنانی است که پرداخت شهریه ۲۷ میلیون تومانی‌اش در ماه، همچون کاهی است در کاهدان!