آخرین اخبار مرگ دختر 21 ساله بعد از تزریق داروی بیهوشی

  • پدر متوفی در تحقیقات گفت: دخترم را برای جراحی به تهران آورده بودم اما ظاهرا هیچ جراحی روی او انجام نشده است و بعد از آنکه داروی بیهوشی را به او تزریق کرده‌اند دخترم فوت شده است.