آخرین اخبار مشاری

  • اقتصادنیوز : ؛ محمد مشاری، با حکم علیرضا جاوید؛ سرپرست شهرداری تهران به عنوان سرپرست موسسه همشهری انتخاب شد.