آخرین اخبار مشکل کاغذ

  • وزیر ارشاد گفت: بنا در بحث مقابله با آسیب های اجتماعی اتکا به ظرفیت های دینی - مذهبی، فرهنگی و هنری است که در این راستا گام های مهمی برداشته خواهد شد.