آخرین اخبار مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی

  • اقتصادنیوز: بازیگران بورس منتظر واکنش بازار به تصمیم حمایتی سران قوا خواهد بود. هر چند که در صورت تداوم ریزش شاخص ممکن است باید منتظر اصلاحات بعدی نیز بود.