آخرین اخبار ملامحمدحسن

  • اقتصادنیوز: ملامحمدحسن آخوند، در نخستین گفتگوی رسانه‌ای خود از مقامات سابق افغانستان خواست تا به این کشور بازگردند و وعده تامین امنیت در جهان را داد.