آخرین اخبار منا

  • حجت‌الاسلام قاضی عسگر گفت: این جمعیت فشرده وقتی آنجا گیر افتادند کم کم بی‌حال شدند و افتادند که حتما در ابتدا خیلی از آنها زنده بودند اما به دلیل اینکه آنجا امکانات رفاهی نداشتند کاری انجام ندادند.