آخرین اخبار منع تحصیل دانش آموزان معترض

  • باقرزاده در مورد دانش آموزانی که در حوادث اخیر دچار مشکلاتی شدند و احیانا به کانون های اصلاح و تربیت رفته اند، توضیح داد: ممکن است برخی از این دانش آموزان رفتارهای ناهنجاری داشته باشند و این رفتارها عمدتا در خارج مدرسه هم بود و مربوط به همان روزهای اول شلوغی‌ها بود و ماه دوم جریانات اخیر در مدرسه مشکل چندانی نداشتیم.