آخرین اخبار موانعی

  • قاضی‌زاده هاشمی گفت:‌جوانان ما امروز بهترین دوران زندگی خود را پشت موانعی می گذرانند، پنج سال به خاطر کنکور در اتاقی زندانی است، مسئله سربازی، تحصیل طولانی و گرفتن مدارک متعدد بدون کسب مهارت کافی از جمله مشکلات است. من یک جراح سر و گردن هستم و وقتی به وقتی که در دوران تحصیل سپری کردم نگاه می کنم می بینم بخشی از آن اضافه بوده است.

  • رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اگر فعالان اقتصادی، موز را با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب به مصرف کننده ارائه دهند، بازرسان باید تشکیل پرونده داده و پرونده را به سازمان تعزیرات ارسال کنند.