آخرین اخبار میراحمدی

  • سیدمنصور میراحمدی، شاعر مازندردانی متخلص به تحفه و صاحب آثار «گنجینه۱»، «گنجینه ۲»، «اضطراب خزان»، بر اثر مشکلات ریوی، درگذشت.

  • اقتصادنیوز : سیدمنصور میراحمدی، شاعر مازندردانی متخلص به تحفه و صاحب آثار «گنجینه۱»، «گنجینه ۲»، «اضطراب خزان»، بر اثر مشکلات ریوی، درگذشت.