آخرین اخبار نابرابری

  • اقتصادنیوز: بررسی ها نشان می دهد سهم فقیر ترین دهک جامعه از درآمد کل از ۲.۶ درصد در سال ۹۰ به ۲.۲ درصد در سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است.

  • اقتصادنیوز: ضریب جینی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزایش یافت، به بیان دیگر نابرابری در توزیع درآمد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته است.

  • اقتصادنیوز: بر اساس آمار منتشر شده میزان نابرابری درآمدی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی افزایش یافته است.

  • اقتصاد نیوز:ضریب جینی دهه ۹۰ در تمامی سال ها پایین تر از دهه ۸۰ قرار دارد.به بیان دیگر وضعیت توزیع درآمد در دهه جاری مطلوبتر از دهه ی قبلی است.

  • اقتصادنیوز :بررسی هزینه خانوار دهک های کشور در سال ۹۸ نشان می دهد که دهک دهم یا دهک ثروتمند جامعه ،با اختلاف نسبی به سایر دهک های درآمدی در سال هزینه می کند .

  • مرکز فرانسوی مطالعات بازار «ایپسوس» در جدیدترین نظرسنجی خود مهم‌ترین نگرانی‌های جهان ۲۰۱۹ را معرفی کرده است. در این نظرسنجی بین‌المللی که از ۱۸ هزار فرد ۱۶ تا ۶۴ساله در ۲۸ کشور جهان در مارس ۲۰۱۹ به دست آمده است، پنج نگرانی اصلی مردم جهان مورد بررسی قرار گرفته است.