آخرین اخبار نامه نمایندگان به رئیسی

  • در نامه نمایندگان به رئیس جمهور آمده: مساله عدم دسترسی به پزشک و دندانپزشک در بسیاری از نقاط کشور به یک معضل اساسی برای مردم تبدیل شده است. وضعیت در خدمات دندانپزشکی چنان بغرنج است که مردم شهرهای بزرگ و حتی پایتخت نیز در دسترسی به دندانپزشک و خدمات درمانی دندانپزشکی دچار مشکلات بسیار جدی از جمله صف های انتظار طولانی و هزینه های بالای درمان هستند.